Saturday, March 2

Sa dhurata mori Luana për një ditë, dikush nuk merrë as për një vit